Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

Tiểu Cần: Huyện đoàn phối hợp cùng Công an huyện tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” cho học sinh trường THPT Cầu Quan

Năm học 2021 – 2022 đã bắt đầu hơn 02 tháng nay, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên các em chưa tập trung vào trường để tham gia học trực tiếp, cũng như tập trung để tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn trường. Trước tình hình đó không để cho các em học sinh hạn chế việc tham gia các hoạt động, phong trào của tổ chức Đoàn, nhất là việc giáo dục cho các em học sinh hiểu được vai trò và ý nghĩa của tình bạn trong môi trường học tập cũng như trong cuộc sống. Chiều ngày 18/11/2021, Huyện đoàn phối hợp với Công an huyện tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” bằng hình thức trực tuyến cho 72 em học sinh của trường THPT Cầu Quan.

F:\2 THANG-HUYEN ĐOAN\NAM 2021\ANH HOAT ĐONG\DIEN DAN XAY DUNG TINH BAN DEP - THPT CAU QUAN\7.jpg

Trung úy Trần Vũ Khương cán bộ Công an huyện báo cáo tại Diễn đàn

Tại diễn đàn đồng chí Trung úy Trần Vũ Khương, cán bộ Đội An ninh Công an huyện Tiểu Cần đã chia sẻ câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh. Ngoài ra, diễn đàn còn chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp, kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường.

Đây là một trong những hoạt động được Huyện đoàn xác định có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường và tham gia tích cực vào các hoạt Đoàn trường, cũng như góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Trong thời gian tới Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các Đoàn trường học còn lại tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong năm học 2020 – 2021.

(Huyện đoàn Tiểu Cần)

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT