Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024

TỈNH ĐOÀN HỖ TRỢ THANH NIÊN DÂN TỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn năm 2020. Ngay từ đầu năm Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn rà soát các mô hình phát triển kinh tế, số lượng thanh niên dân tộc trên địa bàn có nhu cầu phát triển kinh tế để có mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Cụ thể các huyện, thị, thành đoàn đã hỗ trợ cho 38 thanh niên dân tộc phát triển kinh tế với nhiều hình thức như hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa kỹ thuật, giới thiệu kết nối các mô hình với các doanh nghiệp, tham quan các mô hình trong và ngoài tỉnh….. Điểm nhấn là hỗ trợ vốn cho thanh niên dân tộc phát triển kinh tế với số tiền 970 triệu đồng.

Riêng đối với Tỉnh đoàn, ngày 11/11/2020 Tỉnh đoàn tổ chức Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2020 gắn trao các nguồn vốn cho các ý tưởng, dự án tiêu biểu. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao nguồn vốn hỗ trợ cho 02 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên dân tộc, với số tiền 100 triệu đồng (50 triệu/ thanh niên) nhằm giúp thanh niên dân tộc phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu chính đáng.

Ban Phong trào Tỉnh đoàn

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT