Thứ Sáu, 17 Tháng Chín, 2021
HomeTin tứcTin nổi bậtTỉnh đoàn Trà Vinh kiểm tra công tác Đoàn và phong trào...

Tỉnh đoàn Trà Vinh kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 380-KH/TĐTN-TCKT, ngày 17/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021, nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm 2021, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm, từ ngày 01-09/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Đoàn Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm 2021 do đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm đối với các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện kiểm tra bằng 02 hình thức: Kiểm tra trực tiếp (đối với Thành đoàn Thành phố Trà Vinh, Huyện đoàn Cầu Kè; Đoàn trường đại học Trà Vinh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh và đoàn Thanh niên BCH Quân sự tỉnh) và kiểm tra bằng hình thức trực tuyến (đối với các Huyện đoàn, Thị đoàn còn lại).

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên; việc triển khai thực hiện có trọng tâm, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, cấp ủy Đảng, phù họp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, đạt được nhiều kết quả tính cực trên các mặt công tác, được các cấp, các ngành và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đoàn Kiểm tra làm việc trực tuyến với Huyện đoàn Trà Cú

Tuy nhiên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là nội dung Bộ Tiêu chí năm 2021 vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Một số chỉ tiêu đạt thấp, nhất là chỉ tiêu kết nạp Đảng; việc triển khai các phong trào, hoạt động chưa đảm bảo tiến độ, quy mô (do tình hình dịch bệnh Covid-19); nhiều hoạt động, phong trào chưa có tính hấp dẫn để thu hút đoàn viên, thanh niên tự nguyện tham gia; nhiều nơi chưa tìm được giải pháp hiệu quả trong việc tập hợp thanh niên; chất lượng sinh hoạt chi đoàn một số nơi chưa cao, nội dung sinh hoạt chi đoàn chưa phong phú; công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng trong thanh niên còn chậm; một số đơn vị chưa chủ động cập nhật minh chứng Bộ tiêu chí theo thời gian quy định,…

Đoàn Kiểm tra làm việc trực tiếp tại Huyện đoàn Cầu Kè

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong các tháng cuối năm 2021, đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc cần thực hiện tốt các mặt công tác sau: Cần phải rà soát các chỉ tiêu chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi chưa đạt thì cố gắng phải hoàn thành trong những tháng cuối năm; tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy thế mạnh của đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tham gia bảo vệ nền tảng tưu tưởng của Đảng; chú trọng triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tích cực nắm bắt tình hình dư luận xã hội và định hướng tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; thực hiện có hiệu quả 03 phong trào, 03 chương trình của Đoàn, công tác kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ Đoàn; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, nghiên cứu chuyển đổi phương thức hoạt động phù hợp với diễn biến phức tập của tình hình dịch bệnh COVID-19…

BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ
spot_img

Bài viết mới