Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Tỉnh đoàn Trà Vinh kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 30/6/2020, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn, Đoàn Kiểm tra Tỉnh đoàn (gồm: Thường trực Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Tỉnh đoàn; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn) có buổi làm việc với Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc về việc triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020; việc thực hiện chỉ tiêu được giao năm 2020 và thực hiện minh chứng Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020.

fa801494afcf5e9107de

Bí thư Tỉnh đoàn Huỳnh Thị Hằng nga phát biểu tại buổi kiểm tra

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh; việc triển khai thực hiện có trọng tâm, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, cấp ủy Đảng, phù họp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, đạt được nhiều kết quả tính cực trên các mặt công tác, được các cấp, các ngành và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là nội dung Bộ Tiêu chí năm 2020 vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Một số chỉ tiêu chưa đạt 50%, nhất là chỉ tiêu kết nạp đoàn còn thấp; việc triển khai các phong trào, hoạt động chưa đảm bảo tiến độ, quy mô (do tình hình dịch bệnh Covid-19); một số đơn vị chưa nắm chắc tình hình thanh niên tại địa phương, chưa thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; nhiều nơi chưa tìm được giải pháp trong việc tập hợp đoàn viên tổ chức sinh hoạt lệ chi đoàn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn một số nơi chưa cao; chưa có nguồn lực xây dựng điểm vui chơi cho các em thiếu nhi; chưa khai thác được tài liệu sinh hoạt chi đoàn do Tỉnh đoàn biên soạn để tổ chức sinh hoạt, công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng trong thanh niên còn chậm; nội dung sinh hoạt chi đoàn chưa phong phú, công tác quản lý đoàn viên chưa được quan tâm đúng mức, một số đơn vị chưa chủ động cập nhật minh chứng Bộ tiêu chí theo thời gian quy định,…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong các tháng cuối năm 2020, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc cần thực hiện tốt các mặt công tác sau: Cần phải rà soát các chỉ tiêu chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi chưa đạt thì cố gắng phải hoàn thành trong 6 tháng cuối năm; tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đó chú trọng triển khai các bài học lý luận chính trị (sửa đổi); phát huy thế mạnh của đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tham gia bảo vệ nền tảng tưu tưởng của Đảng; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tích cực nắm bắt tình hình dư luận xã hội và định hướng tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; thực hiện có hiệu quả 03 phong trào, 03 chương trình của Đoàn, công tác kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, đổi mới trong phương thức hoạt động tình nguyện; tổ chức các phong trào thi đua trong tuổi trẻ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp…

Ban TCKT

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT