Thứ Sáu, 22 Tháng Mười, 2021

Tỉnh đoàn Trà Vinh phát hành bộ lịch tuyên truyền các giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới và chủ điểm sinh hoạt hàng tháng trong năm 2021

 

Tỉnh Đoàn Trà Vinh vừa tổ chức phát hành bộ lịch mừng Xuân Tân Sửu 2021, tuyên truyền nhân rộng các giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới với các tiêu chí “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập và phát triển” gửi tặng đến các cán bộ Đoàn và các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.

D:\DUYET TIN BAI\2021\tin minh chung\lich bia.jpg

Trong bộ sản phẩm này, Tỉnh đoàn cũng định hướng chủ điểm, chủ đề sinh hoạt từng tháng trong năm:

Tháng 1: Tôi – Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh

Tháng 2: Tuổi trẻ Trà Vinh sắt son niềm tin với Đảng

Tháng 3: Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tháng 4: Đất nước trọn niềm vui

Tháng 5: Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn

Tháng 6: Vì đàn em thân yêu

Tháng 7: Uống nước nhớ nguồn

Tháng 8: Tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Tháng 9: Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương

Tháng 10: Tôi yêu Tổ quốc tôi

Tháng 11: Nhớ ơn thầy cô

Tháng 12: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

D:\DUYET TIN BAI\2021\tin minh chung\chu de.jpg

Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh phát huy, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua việc thực hiện, nổi bật các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác của Đoàn trong xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội…góp phần xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

 

spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT