Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024

Tỉnh đoàn Trà Vinh thực hiện giám sát về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại huyện Cầu Ngang, Trà Cú và thành phố Trà Vinh.

Từ ngày 12 – 13/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh thành lập Đoàn tiến hành giám sát về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn huyện Cầu Ngang, Trà Cú và Thành phố Trà Vinh.

Đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Phó Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận tại UBND Thành phố Trà Vinh

Đoàn giám sát được thành lập với 15 thành viên, gồm các đồng chí thường trực Tỉnh đoàn, Đại diện Lãnh đạo Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Sở giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh và các đồng chí Trưởng, Phó các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn. Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với Ủy ban nhân dân xã Trường Thọ, Phường 4 (thành phố Trà Vinh), Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, Thành phố Trà Vinh và thực hiện giám sát qua văn bản đối với đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú.

Buổi giám sát tại UBND huyện Cầu Ngang

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã trao đổi với đơn vị được giám sát các nội dung cần thiết và ghi nhận những nội dung còn vướng mắc, chỉ ra những tồn tại hạn chế và có những đề xuất kiến nghị đối với các đơn vị được giám sát để bổ sung, khắc phục những nội dung còn hạn chế. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng có những đề xuất, kiến nghị đối với Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân, các Sở, Ban, Ngành tỉnh trong việc thực hiện tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Minh Thùy

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT