Thứ Ba, 23 Tháng Bảy, 2024

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH: THỰC HIỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2022

Nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đoàn; sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, qua đó nắm bắt thực trạng công tác chỉ đạo và thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2022 của địa phương, đơn vị; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có sự chỉ đạo, định hướng thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong thời gian tới, từ ngày 02/11 đến ngày 11/11/2022, Đoàn Kiểm tra Tỉnh đoàn (gồm: Thường trực Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Tỉnh đoàn; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn) tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; việc thực hiện chỉ tiêu được giao và thực hiện minh chứng Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Đồng chí Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu kết luận tại buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra
tại Thành đoàn Trà Vinh

Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở các tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích, quyết tâm, sáng tạo, đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động, đạt được nhiều kết quả tính cực trên các mặt công tác. Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp bộ Đoàn quan tâm, triển khai thực hiện thông qua các kênh thông tin của Đoàn bằng nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt là công tác ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước mang lại hiệu quả tích cực, Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh thông qua việc thực hiện các mô hình, công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; duy trì thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Ba phong trào hành động cách mạng, ba chương trình đồng hành với thanh niên đã khẳng định rõ nét tính sáng tạo, xung kích, đi đầu, của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế – xã hội và vai trò đồng hành của Đoàn với đoàn viên thanh thiếu nhi. Các công trình, phần việc thanh niên được duy trì thường xuyên, ngày một tăng về quy mô và chất lượng, phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Công tác phụ trách Ðội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được tiếp tục được quan tâm bằng những việc làm cụ thể như tuyên truyền phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho thiếu nhi, các công trình, phần việc  “Vì đàn em thân yêu”. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được quan tâm thực hiện thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Chương trình “Đồng hành với thanh lập thân, lập nghiệp”. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được chú trọng. Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn cấp cơ sở thông qua các giải pháp xây dựng “Chi đoàn mạnh”; xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”; công tác thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức tiếp tục được quan tâm thực hiện thông qua qua chủ trương 1+1,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào, hoạt động Đoàn vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định, nhất là nội dung Bộ Tiêu chí năm 2022 một số đơn vị minh chứng chậm tiến độ so với quy định, chất lượng các bài viết chưa cao; việc triển khai các phong trào, hoạt động chưa đảm bảo tiến độ, quy mô; công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển Đảng trong nhiệm kỳ chưa đạt.

Đồng chí Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu kết luận tại buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra tại Huyện đoàn Duyên Hải

Tại các buổi làm việc Thường trực Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của đảng, đoàn liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức pháp luật và công dân cho các đoàn viên, thanh niên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hoài bão cho thanh niên, phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực; phát huy thế mạnh của đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tham gia bảo vệ nền tảng tưu tưởng của Đảng; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Thực hiện có hiệu quả 03 phong trào, 03 chương trình của Đoàn, từng bước nâng cao chất lượng trong phong trào thanh niên tình nguyện. Căn cứ vào tình hình thực tế công tác chuyên môn của đoàn viên để lựa chọn thời gian và địa điểm triển khai hoạt động cho phù hợp. Trong quá trình tổ chức hoạt động của các đội hình tình nguyện cần bám sát sự chỉ đạo của tổ chức Đảng, Đoàn cấp trên để kịp thời chủ động đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ, đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị có liên quan để phát huy các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các hoạt động. Tăng cường và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm kết nối đoàn viên và duy trì lối sống đạo đức, lành mạnh, thân thiện và an toàn trong thanh niên. Vận động thanh niên tích cực tham gia xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, đổi mới trong phương thức hoạt động tình nguyện. Liên tục đổi mới các nội dung sinh hoạt Đoàn, gắn hoạt động đoàn với công tác chuyên môn. Đẩy mạnh hơn nữa việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động tại các chi đoàn cơ sở; nâng cao tính chủ động của các chi đoàn trực thuộc trong việc tập hợp đoàn viên thanh niên và là nòng cốt triển khai các hoạt động đoàn. Phối hợp với các chi bộ, đơn vị trong việc lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng…

BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT