Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

TỈNH ĐOÀN, ỦY BAN HỘI TỈNH: TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO NĂM 2022

Nhằm thực hiện tốt Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Trà Vinh năm 2022. Ngày 06/5/2022 Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHNT Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo cho gần 200 đồng chí Báo cáo viên; Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; cán bộ Đoàn, Hội cấp huyện, cấp cơ sở.

Trong chương trình tập huấn, các đồng chí học viên đã được nghe đồng chí Thạch Mu Ni, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo các nội dung liên quan đến việc phát huy vai trò người có uy tín trong công tác dân tộc, tôn giáo. Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Qua đó bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ Đoàn, Hội phụ trách công tác dân tộc, công tác tôn giáo, bên cạnh đó xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén trong công tác nắm bắt tình hình xã hội, đảm bảo hiệu quả công tác định hướng tư tưởng và đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Gia Thắng, Ban Phong trào

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT