Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

Tổ chức học tập lý luận chính trị cho đoàn viên năm 2020

Sáng ngày 22/4/2020. Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh tổ chức học tập lý luận chính trị cho đoàn viên năm 2020. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhanh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo lớp học.

Trong thời gian 1,5 ngày (ngày 22 và 23/4/2020), các báo cáo viên sẽ giới thiệu 04 bài học lý luận gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị và 90 đoàn viên của Đoàn TNQS tỉnh.

D:\NAM 2020\ANH VA TIN BAI\ANH\HOC CHINH TRI NAM 2020.JPG

Đồng chí Đại úy Phan Hải Âu – Trợ lý Thanh niên/PCT, phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhanh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: học tập lý luận chính trị là một nội dung giáo dục quan trọng, nhằm quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đoàn viên. Qua đó, củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trang bị cho đoàn viên những vấn đề cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, học tập, rèn luyện, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2020.

Hải Âu

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT