Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

Trà Vinh đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Chủ trương 1+1 của Ban Chấp hành Trung ương đoàn trong năm 2019

Chủ trương 1+1 của Ban Chấp hành Trung ương đoàn là mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức Ðoàn, Hội. Nhằm cụ thể hóa chủ trương 1+1, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ X của Tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đặt mục tiêu phấn đấu kết nạp được ít nhất 60.000 đoàn viên mới để góp phần bổ sung lực lượng trẻ, có chất lượng cho các phong trào, hoạt động của Đoàn và xã hội. Trong năm 2019 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số -KH/TĐTN-TCKT, ngày 22/5/2019 “về việc triển khai thực hiện chủ trương 1+1 của Ban Chấp hành Trung ương đoàn năm 2019” triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong tỉnh. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm bao gồm: Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động quần chúng vào tổ chức để nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh. Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, chi hội và từng đoàn viên, hội viên.
C:\Users\Administrator\Downloads\DSC05935.JPG
Để hiện thực hóa chủ trương “1+1”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng đoàn viên,  thanh niên trên địa bàn; định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, trường học, từ các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên” được tổ chức vào tháng thanh niên; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt ngoài trời, sinh hoạt cụm chi đoàn, sinh hoạt ghép,.. với nội dung phong phú, đa đạng, chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua, quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên… Bên cạnh đó, trong các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra 6 tháng, cuối năm, các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chủ trương 1+1 góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương.
C:\Users\Administrator\Downloads\DSC05930.JPG
Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga, UV BCH Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đeo huy hiệu đoàn cho đoàn viên mới được kết nạp tại buổi lễ.
Qua một năm triển khai thực hiện chủ trương “1+1” đã mang lại những kết quả khả quan. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 11.385 đoàn viên, vượt 103,5% so với chỉ tiêu Trung ương Đoàn giao trong năm 2019. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “1+1”, trong thời gian tới các Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở trong tỉnh tiếp tục tổ chức rà soát, nắm lại số lượng thanh niên tại cơ quan, đơn vị, tổ chức các hoạt động hướng đến đối tượng là thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên tại địa phương. Các cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký việc giúp đỡ, hướng dẫn thanh niên vào Đoàn thông qua phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên hàng năm; đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi tại địa phương, đơn vị nhằm thực hiện chủ trương “1+1”.
Việc thực hiện chủ trương 1+1 là một trong những nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh, qua đó góp phần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Hải Đăng – Tỉnh đoàn

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT