Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

TRÀ VINH: TỈNH ĐOÀN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG HOA TẠI ẤP XOÀI XIÊM, XÃ NGÃI XUYÊN, HUYỆN TRÀ CÚ

Thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Trà Vinh chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhằm phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2023, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực góp phần cùng các cấp, các ngành hỗ trợ các xã, phường, thị trấn xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Tỉnh đoàn triển khai nhiều hoạt động giữ vững tiêu chí môi trường như xây dựng các công trình tuyến đường hoa, mô hình phòng chống rác thải nhựa…, những mô hình thiết thực này đã tạo ra những hiệu ứng tích cực tại địa phương, làm đẹp cho địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

D:\Diễm My 2023. MINH CHỨNG TWĐ.10\hình. hình xây dựng tuyến đường hoa.jpg Trong năm 2023, Tỉnh đoàn tiếp tục hỗ trợ ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú xây dựng xã nông thôn mới, trong đó Tỉnh đoàn đã hỗ trợ xây dựng 01 Tuyến đường hoa với kinh phí thực hiện 10 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong việc hỗ trợ, chung tay của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới.

D:\Diễm My 2023. MINH CHỨNG TWĐ.10\hình. hình xây dựng tuyến đường hoa\z4843775282913_9ebb7c8ac0ac38ea0e702a20ad10e9ac.jpg D:\Diễm My 2023. MINH CHỨNG TWĐ.10\hình. hình xây dựng tuyến đường hoa.jpg(Đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện Tuyến đường hoa)

Tuyến đường hoa được xem là nét đẹp trong xây dựng Nông thôn mới, là những phần việc thiết thực, hiệu quả, được các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện, trong thời gian qua các mô hình tuyến đường hoa đã góp phần bảo vệ môi trường, làm sạch, đẹp cảnh quan nông thôn. Qua đó nêu cao tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm, hưởng ứng, đồng thuận cao trong đoàn viên, thanh niên và người dân, góp phần quan trọng trong việc chung tay xây dựng xã Nông thôn mới tại địa phương./.

TT: Diễm My – Ban Phong trào

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT