Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024

Trà Vinh: Duy trì hiệu quả quỹ lập thân, lập nghiệp

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh tổ chức Chương trình Văn nghệ gây quỹ hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp. Từ đó nguồn quỹ lập thân, lập nghiệp được thành lập với mong muốn hỗ trợ vốn đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, qua đó truyền cảm hứng, cổ vũ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

http://tinhdoantravinh.vn/wp-content/uploads/2021/04/word-image-15.jpeg

Đ/c Trần Trí Cường – Bí thư Tỉnh đoàn trao nguồn vốn

“Lập thân, lập nghiệp” cho đoàn viên, thanh niên

Qua 04 năm triển khai, nguồn quỹ lập thân, lập nghiệp của tỉnh đã hỗ trợ vốn cho 15 đoàn viên, thanh niên để nuôi bò sinh sản, với tổng số tiền 375 triệu đồng, nguồn vốn còn lại Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chuyển đến các địa phương để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Nhìn chung, các mô hình đã góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên thanh niên.

Năm 2021 được chọn là “Năm thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh duy trì có hiệu quả hoạt động CLB hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp các cấp, phấn đấu tổ chức tư vấn hướng nghiệp khoảng 12.000 lượt đoàn viên thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng 6.000 đoàn viên, thanh niên. Đến nay, tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội qua đoàn thanh niên quản lý là 334 tổ TK&VV, tổng dư nợ là 294.590,2 triệu đồng. Đây là chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nhằm giúp đoàn viên thanh niên có thêm nguồn vốn ưu đãi để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo.

C:\Users\admin\Desktop\z2835544194305_ccc761460d68c1efd8bdbb2ca873d3b7.jpg

Đ/c Võ Minh Nhựt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

tham quan mô hình trồng ớt của đoàn viên, thanh niên

Nguồn vốn từ Quỹ lập thân, lập nghiệp của tỉnh đã và đang tạo điều kiện, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh có ý tưởng, sáng kiến, tính mới, sáng tạo để khởi nghiệp, lập nghiệp vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên quê hương.

Chí Trung – Ban Phong trào TĐ

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT