Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

TRÀ VINH: GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, từ ngày 26/10/2023 đến ngày 03/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại 6 đơn vị gồm: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè; Sở Giáo dục và Đạo tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân xã Phong Phú, huyện Cầu Kè.

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân xã Nguyệt Hóa

Nội dung giám sát tập trung vào các nội dung nhằm thực hiện mục tiêu chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh: xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè và Ủy ban nhân dân xã Phong Phú

Tại các buổi giám sát, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của các địa phương, đơn vị từ năm đầu năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; tạo nhiều điều kiện cho thanh niên có điều kiện được giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; công tác hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp được thường xuyên quan tâm thực hiện; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên được quan tâm hỗ trợ, ngày càng đi vào chiều sâu; phát huy tốt vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; thanh niên trong các tổ chức chính trị – xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngày càng được quan tâm, tỷ lệ có chiều hướng gia tăng.

Ảnh: Đoàn giám sát làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tại các buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của các địa phương, đơn vị như: Báo cáo một vài đơn vị chưa thể hiện rõ công tác phối hợp giữa các ngành liên quan tại các địa phương; các số liệu trong báo cáo một vài đơn vị còn chung chung, chưa đánh giá được tỷ lệ các chỉ tiêu đặt ra của chương trình giai đoạn 2021– 2030; hạn chế và nguyên nhân của hạn chế cần bám sát vào kết quả đạt được của 6 chỉ tiêu chương trình phát triển thanh niên, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp sát hợp cho thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị trong những năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương đơn vị cần tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên trên địa bàn; Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của ngành, địa phương; tăng cường công tác phối hợp, kết hợp giữa các ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên; định kỳ sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng những mô hình hay, tiêu biểu, cách làm sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn; Đề xuất Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các địa phương, đơn vị tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện quyền, chính sách liên quan đến thanh niên.

D.N

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT