Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Hiệu quả từ 04 đợt hoạt động Ngày Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức đồng loạt  04 đợt hoạt động “Ngày Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” (Mỗi quí 01 đợt), đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trong năm Thanh niên tình nguyện 2019.

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại, huyện Càng Long

Hoạt động đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn ngành các huyện, thị, thành phố và đoàn viên tại các đơn vị xã, phường, thị trấn. Kết quả, đã hỗ trợ được 250 cuộc, giải quyết 3.976 hồ sơ cho nhân dân trên các lĩnh vực: hỗ trợ, giải đáp và hướng dẫn về các thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn các thủ tục, hồ sơ theo cơ chế một cửa; hướng dẫn nhân dân về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đăng ký kết hôn, công chứng, cấp giấy khai sinh, đất đai, hồ sơ xin việc…, cấp đổi giấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu cho người dân; tham gia giải quyết các văn bản, hồ sơ tồn đọng tại cơ quan, đơn vị, tư vấn về các thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ của nhân dân với sự tham gia của hơn 500 lượt đoàn viên, thanh niên khối cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù đến giải quyết thủ tục hành chính vào thứ 7 nhưng bà con nhân dân vẫn được các bạn đoàn viên hướng dẫn hết sức tận tình và chu đáo.
E:\TINH DOAN TRA VINH\BO TIEU CHI\NAM 2019\Chatbox\TIEU CHI 2\ND 6\ND 6.22\hINH ANH\thu bay tinh ngueyn.jpg

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại, huyện Càng Long

Nhìn chung, “Ngày Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” được tổ chức đồng loạt đã tạo nên hiệu ứng tốt, có sức lan tỏa và là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức trẻ trong cải cách hành chính, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Đồng thời là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh phong trào sáng kiến, xây dựng các mô hình, giải pháp, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

                                                                                  HOÀN THIỆN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT