Thứ Bảy, 24 Tháng Hai, 2024

TRÀ VINH HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CẤP CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Đến hết ngày 14/5/2022, 249/249 đơn vị Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của tỉnh bắt đầu diễn ra từ ngày 26/01/2022 (đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh) và 100% đoàn cấp cơ sở hoàn thành đại hội vào ngày 14/5/2022. Toàn tỉnh có 249 cơ sở Đoàn, trong đó có 106 Đoàn xã, thị trấn; 98 chi đoàn ngành, chi đoàn Khối các cơ quan, doanh nghiệp và 45 Đoàn trường.

Đại hội Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến, do vậy công tác chuẩn bị Đại hội gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, 100% các đơn vị Đoàn cấp cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 444-KH/TĐTN-TCKT ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027” (Đại hội hoàn thành trước 15 ngày so với chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy).

Các đơn vị Đoàn cấp cơ sở của tỉnh đã chuẩn bị và tổ chức đại hội nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình Hướng dẫn số 50-HD/TĐTN-TCKT, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027” và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Các đại hội thực hiện đảm bảo 04 nội dung: tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Có thể nói, thành công của Đại hội Đoàn cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và Ban Chấp hành Đoàn các cấp; tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận và đầy trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên; góp phần quan trọng để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện và cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số hình ảnh đại hội:

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư – Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Đoàn Trường Đại học Trà Vinh

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT