Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

TRÀ VINH: NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO NHÂN DÂN gắn với phong trào “3 trách nhiệm”

Trong khuôn khổ thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo đến Đoàn các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân gắn với phong trào “3 trách nhiệm”. Qua đó, hoạt động đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cơ sở đoàn khối cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả trong tháng 7, các cấp đã tổ chức được 110 cuộc, giải quyết 2.327 hồ sơ cho bà con Nhân dân trên các lĩnh vực: hỗ trợ, giải đáp và hướng dẫn về các thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn các thủ tục, hồ sơ theo cơ chế một cửa; cấp giấy Căn cước công dân và hộ chiếu cho người dân; tham gia giải quyết các văn bản, hồ sơ tồn đọng tại cơ quan, đơn vị, tư vấn về các thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ của nhân dân với sự tham gia của 793 đoàn viên, thanh niên khối cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

https://tptv.tinhdoantravinh.vn/wp-content/uploads/2023/09/z4676868350799_873436fbb4493e93dc4915ab58a8c910.jpg

ĐVTN Thành phố Trà Vinh hỗ trợ giải quyết hồ sơ cho người dân Ngày thứ Bảy

https://caungang.tinhdoantravinh.vn/wp-content/uploads/2023/07/z4561555617597_0292b686bc9e8bde7fd6ccef55e4ef33.jpg

ĐVTN huyện Cầu Ngang hỗ trợ cho người dân vào Ngày thứ Bảy

https://canglong.tinhdoantravinh.vn/wp-content/uploads/2023/07/z4698030638503_71e2e9d9d1db00682acff9a8caae6b83.jpg

ĐVTN huyện Càng Long hỗ trợ cho người dân vào Ngày thứ Bảy

Nhìn chung, “Ngày Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” được tổ chức đồng loạt đã tạo nên hiệu ứng tốt, có sức lan tỏa và là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức trẻ trong cải cách hành chính, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Mỹ Hoa – Ban Phong trào

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT