Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

Trà Vinh tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh năm 2019

Nhằm giúp cho cán bộ Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

<

Quang cảnh lớp tập huấn

Sáng ngày 07/5/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho 190 học viên là cán bộ Hội các xã, phường, thị trấn, cán bộ Hội chuyên trách công tác tại cấp tỉnh, cấp huyện.
Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên phổ biến các chuyên đề như: Một số vấn đề cần quan tâm đối với công tác dân tộc, tôn giáo; các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên; một số nội dung, giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; những chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer.
Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ chuyên trách tại vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ Hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

HOÀN THIỆN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT