Thứ Sáu, 22 Tháng Mười, 2021

Trà Vinh thực hiện hiệu quả mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc, tín đồ tôn giáo phát triển kinh tế

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn năm 2021. Ngay từ đầu năm, Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn rà soát các mô hình phát triển kinh tế, số lượng thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo trên địa bàn có nhu cầu phát triển kinh tế để có mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện mô hình “Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế” và mô hình “Hỗ trợ thanh niên tín đồ tôn giáo phát triển kinh tế” nhằm tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến các đoàn viên thanh niên, nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Cụ thể, mô hình hỗ trợ 4 nội dung chính: trợ vốn cho thanh niên nghèo có nhu cầu sản xuất, kinh doanh; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm; hỗ trợ con giống chăn nuôi, phát triển kinh tế. Ngoài ra, mô hình còn có một số hỗ trợ khác, như: chủ động tìm kiếm các chương trình, đề án, chính sách phù hợp để thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận, thụ hưởng giúp thanh niên nghèo, thanh niên hoàn cảnh khó khăn có khả năng chủ động hội nhập cộng đồng để tự làm giàu cho bản thân, đồng thời cũng là làm giàu cho gia đình và xã hội, trong đó quan tâm đặc biệt để hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo có điều kiện tiếp cận tốt hơn để phát triển kinh tế.

Đồng chí Trần Trí Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, trao vốn cho 09 thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo (50 triệu/ thanh niên).

Để tạo điều kiện cho thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo có thêm nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, bên cạnh việc hỗ trợ cho vay không lãi từ nguồn vốn lập thân, lập nghiệp; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn hỗ trợ cho thanh niên được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm, theo đó năm 2021 đã hỗ trợ cho 09 thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo tiếp cận nguồn vốn với số tiền giải ngân 450 triệu đồng (50 triệu/ thanh niên). Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn duy trì có hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp các cấp, phấn đấu tổ chức tư vấn hướng nghiệp khoảng 12.000 lượt đoàn viên thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng 6.000 đoàn viên, thanh niên. Đến nay, tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội qua đoàn thanh niên quản lý là 334 tổ TK&VV, tổng dư nợ là 294.590,2 triệu đồng.

Qua đó, các huyện, thị, thành đã sáng tạo trong việc thực hiện hiệu quả mô hình bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19. Tiêu biểu nhất, tại huyện Trà Cú là nơi đông hộ nghèo và đồng bào dân tộc Khmer (chiếm trên 62% dân số toàn huyện), kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, thanh niên trong độ tuổi lao động một phần đi làm xa, số còn lại địa phương phần đông chủ yếu làm thuê theo thời vụ, trồng trọt, chăn nuôi với thu nhập tương đối thấp. Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập “Tổ hợp tác thanh niên chăn nuôi bò sinh sản” gồm có 30 thành viên là thanh niên dân tộc Khmer là tín đồ tôn giáo Phật giáo Nam Tông với tổng số vốn đầu tư 750 triệu đồng để tạo môi trường để thanh niên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nắm bắt thông tin thị trường để phục vụ chăn nuôi, sản xuất, góp phần cùng với địa phương xây dựng thành công các tiêu chí Nông thôn mới trên địa bàn. Huyện đoàn Duyên Hải với mô hình “hỗ trợ vốn cho thanh niên dân tộc phát triển kinh tế” và mô hình “hỗ trợ vốn buôn bán nhỏ tại gia đình” qua đó đã hỗ trợ trên 15 triệu đồng cho thanh niên dân tộc thiểu số làm kinh tế.

1

Lễ ra Ra mắt Tổ hợp tác thanh niên chăn nuôi bò sinh sản

tại xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú

Có thể khẳng định rằng, đây là những mô hình bước đầu đem lại hiệu quả, thông qua mô hình, từng bước tạo điều kiện, hỗ trợ đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo phát triển các ý tưởng, sáng kiến của bản thân trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển mô hình, dự án kinh tế tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng tại quê hương.

Tùng Chân

spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT