Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024

Trà Vinh: tổ chức Diễn đàn Góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên.

Ngày 25/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn Góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên.

Tham dự Diễn đàn có đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn; các đồng chí đại diện Thường trực các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc và các đồng chí là đảng viên trẻ đang sinh hoạt tại Cơ quan tỉnh đoàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã giao lưu, bày tỏ quan điểm, ý kiến của cá nhân về nhiều nội dung. Trước sự chống phá của các thế lực thù địch làm cho quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, trực tiếp là chuyển hóa về mặt chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ sẽ ngày càng sâu sắc hơn nếu không làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả, có ý kiến cho rằng: Người cán bộ, đảng viên nói chung, đảng viên trẻ nói riêng phải không ngừng tu dưỡng, trưởng thành để xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong, gương mẫu, là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân. Trước tiên và trên hết, người đảng viên trẻ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không sa vào chủ nghĩa cá nhân, không xâm hại tới lợi ích của tập thể, của nhân dân; luôn nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, chống những biểu hiện cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm. Từng cán bộ, đảng viên phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nêu gương giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, mỗi đảng viên phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Diễn đàn là dịp để tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh về Đại hội XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, củng cố niềm tin sắt son của tuổi trẻ Trà Vinh vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Minh Thùy

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT