Thứ Tư, 29 Tháng Ba, 2023

Trà Vinh: Tổ chức đồng loạt học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 13/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 14/14 đoàn cấp huyện đồng loạt tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tính đến hôm nay trên địa bàn tỉnh đã có 4.862 cán bộ, đoàn viên thanh niên của hơn 447 cơ sở đoàn đã được học tập, quán triệt, tuyên truyền về (1) Những vấn đề mới, quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Văn kiện Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI; (2) Quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; (3) Quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI.

Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giúp cán bộ đoàn, đoàn viên nắm vững nội dung, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và văn kiện Đại hội Đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Từ nay đến hết 30/4/2023 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo, triển khai Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đến cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh và thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Hồng Quỳnh

*Một số hình ảnh:

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT