Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Trà Vinh: tổ chức hội nghị tập huấn Báo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019

     Từ ngày 11-12/4/2019, Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 tại trường Chính trị tỉnh Trà Vinh. Tham gia hội nghị có 223 đại biểu là báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn và trưởng phó các phòng, ban trực thuộc Tỉnh đoàn.

<

Quan cảnh hội nghị tập huấn báo cáo viên

       Tại hội nghị, đại biểu đã được triển khai 05 chuyên đề gồm: Tuyên truyền về Biển, đảo Tuyên truyền về biển, đảo; Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2018; dự báo tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2019; Công tác đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc trên iternet và các trang mạng xã hội; Các quy định của pháp luật và kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; Quán triệt nội dung 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do năm 2019 do Trung ương Đoàn ban hành dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên.
 
Định kỳ mỗi năm 2 lần, Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động như liên hoan, hội nghị, tập huấn nhằm kịp thời trang bị những kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là ở cơ sở. Bên cạnh đó, truyền tải kịp thời những thông tin cơ bản về các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những vấn đề sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa… trong và ngoài nước cho đội ngũ báo cáo viên của Đoàn.
 
Đây cũng là dịp để đội ngũ làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên và nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng vững mạnh và chất lượng.
 

Mỹ Trinh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT