Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

Trà Vinh: tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ giai đoạn 2019 – 2022”, vào ngày 20/9/2019 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập và tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh, giao cho Đoàn trường Đại học Trà Vinh quản lý và điều hành hoạt động.
Câu lạc bộ gồm 38 thành viên, trong đó Tỉnh đoàn chỉ định Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 05 đồng chí. Câu lạc bộ là mô hình tập hợp cán bộ, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học. Từ đó góp phần thực hiện thành công Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022”.
ra mat BCN CLB LLT
Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga – Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa cho Ban Chủ nhiệm CLB Lý Luận trẻ tại lễ ra mắt
Để cho CLB hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, tại lễ ra mắt, đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga – Bí thư Tỉnh đoàn đã đề nghị: “Ban chủ nhiệm CLB cần quan tâm phát triển hoạt động của CLB trong thời gian tới. Trong đó, CLB Lý luận trẻ phải thực sự là môi trường để cho các thành viên trao đổi những vấn đề liên quan đến chủ trương, xu thế mới của thanh niên có tính lý luận; phải xây dựng một nhóm nòng cốt để có thể đề xuất, chủ trì các nội dung, định hướng hoạt động của CLB. Với những vấn đề lý luận đưa ra bàn bạc, trao đổi phải chặt chẽ và có sự tương tác với các vấn đề thực tiễn đang đặt ra với đoàn viên, thanh niên, không chỉ trong phạm vi của tổ chức Đoàn, mà rộng hơn là đối với tình hình thanh niên cả tỉnh.
Hoạt động CLB phải gắn với công tác thanh vận, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Câu lạc bộ cần duy trì sinh hoạt lệ thường xuyên mỗi tháng một lần, hoạt động đảm bảo theo Quy chế hoạt động đã đề ra, nội dung và hình thức sinh hoạt căn cứ trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh đoàn, sự định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn và sự quản lý, điều hành của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Trà Vinh. Chương trình hoạt động của Câu lạc bộ được thiết kế phải gắn liền với chương trình của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm.
CLB phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc ứng phó kịp thời và tạo ra những sản phẩm tuyên truyền cụ thể để đấu tranh, phản bác trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Mỗi thành viên tham gia CLB cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm trong các hoạt động của CLB; phải chủ động trang bị những kiến thức hiểu biết cho bản thân để thúc đẩy các hoạt động CLB đạt chất lượng cao nhất.
CLB Lý luận trẻ được thành lập nhằm tạo môi trường sinh hoạt cho đoàn viên là điều rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đứng trước một không gian mạng có rất nhiều thông tin, vấn đề đòi hỏi cần phải có sự định hướng cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tạo diễn đàn, sân chơi giúp đoàn viên, thanh niên được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị – xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các luồng tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn – Hội – Đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một các thấu đáo, cặn kẽ.
Mỹ Trinh
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT