Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Trà Vinh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tôn giáo năm 2020

Ngày 07/10/2020, tại Trường Chính trị tỉnh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, tôn giáo cho 104 học viên là cán bộ Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; cán bộ Hội chuyên trách công tác tại cơ quan cấp huyện.

C:\Users\admin\Desktop\z2183569226099_4a0358f17767f1a8719ff75bb72cad4a.jpg

Báo cáo viên Ban Dân tộc tỉnh đang triển khai tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, đại biểu được báo cáo viên Ban Dân tộc tỉnh phổ biến một số nội dung như: Một số vấn đề cần quan tâm đối với công tác dân tộc, tôn giáo; các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên; một số nội dung, giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; những chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer…

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội, đặc biệt là cán bộ chuyên trách tại vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đây là đợt tập huấn thứ hai về công tác dân tộc, tôn giáo của tỉnh. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ Đoàn, Hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Ban Phong trào Tỉnh đoàn

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT