Thứ Tư, 17 Tháng Bảy, 2024

Trung ương Đoàn duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 09/9/2022, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp tỉnh và Lãnh đạo các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Lãnh đạo các Ban Đảng giúp việc của Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại hội nghị, đồng chí Trần Trí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm: Công tác xây dựng văn kiện; công tác xây dựng các đề án nhân sự và danh sách nhân sự dự kiến; dự thảo chương trình đại hội… Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho đại hội Đoàn cấp tỉnh cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, các thành viên Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp tỉnh của Trung ương Đoàn đã có những đóng góp thiết thực để hoàn thiện văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nhìn chung, Báo cáo chính trị được chuẩn bị khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện sự nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị; có bố cục rõ ràng, chất lượng, cân đối giữa phần thứ nhất và phần thứ hai, có văn phong mạch lạc. Phần lớn các đánh giá, nhận định kết quả nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương, khá cô đọng, có điểm nhấn, có các số liệu, mô hình, dẫn chứng minh họa cụ thể, phong phú; nêu bật được những cách làm hay, mô hình mới, điểm nhấn của tỉnh. Bên cạnh đó, thành viên Tổ công tác Trung ương Đoàn cũng đã có nhiều đã có nhiều ý kiến góp ý chi tiết, cụ thể cho văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của Tổ công tác Trung ương Đoàn, khẩn trương chỉnh sửa văn kiện, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Đoàn phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Nhìn chung, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động chuẩn bị và tham mưu, báo cáo với Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn trong quá trình chuẩn bị văn kiện và các nội dung khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu, tiến độ theo quy định. Để văn kiện và các nội dung khác chuẩn bị cho Đại hội được hoàn thiện hơn, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh căn cứ tình hình thức tế của tỉnh, tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên Tổ công tác, khẩn trương chỉnh sửa văn kiện, trong đó nhấn mạnh một số nội dung về: Báo cáo chính trị còn khá dài, cần cô đọng lại, phương hướng tới cần nghiên cứu Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Tỉnh ủy Trà Vinh, dự thảo Báo cáo chính trị (lần năm) của Trung ương Đoàn; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… để xác định nội dung, giải pháp thực hiện. Báo cáo kiểm điểm cần nêu kết quả cụ thể của các cấp bộ đoàn trong tỉnh, kết quả hoạt động cụ thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn Trà Vinh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Chương trình hành động cần cụ thể hơn về các nhóm hoạt động, mô hình để cụ thể hóa các nội dung lĩnh vực đã thể hiện trong Báo cáo chính trị. Về chương trình đại hội nghiên cứu điều chỉnh theo ý kiến góp ý của thành viên Tổ công tác, trong đó lưu ý nội dung bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 phải tiến hành sau khi Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh khóa XI họp phiên họp thứ nhất, phần thảo luận nên dành thời gian cho đại biểu góp ý dự thảo Báo cáo chính trị (lần năm) của Trung ương Đoàn. Danh sách nhân sự ứng cử Đoàn Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cần đảm bảo cơ cấu đại biểu trong độ tuổi đoàn viên ít nhất 07 đồng chí.

Cẩm Hương

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT