Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐOÀN TẠI TỈNH TRÀ VINH

Chiều ngày 31/5/2024, Đoàn Kiểm tra chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Trung Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương đoàn, Trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn Trà Vinh kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đoàn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Nhã – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn và các đơn vị được kiểm tra cấp huyện, cấp cơ sở gồm: Thành đoàn Trà Vinh, Huyện đoàn Châu Thành, Đoàn Phường 4, Đoàn Phường 6 thành phố Trà Vinh và Xã đoàn Mỹ Chánh, Xã Đoàn Hòa Minh huyện Châu Thành.

Tại buổi làm việc, đại diện Tỉnh đoàn và các đơn vị được kiểm tra đã báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đoàn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 đến nay, báo cáo tình hình cơ cấu, tổ chức Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cấp trong tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của BTV, BCH, UBKT về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đoàn của các cấp trong tỉnh; kết quả công tác giám sát xã hội theo quy định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và trình bày những thuận lợi, khó khăn triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh; nêu mô hình, giải pháp sáng tạo trong công tác kiểm tra giám sát đã thực hiện trên địa bàn tỉnh.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated

Hình. Trà Vinh báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đoàn

Các thành viên Đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn ghi nhận các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đoàn, thực hiện tốt quy trình, nội dung, lưu hồ sơ kiểm tra, giám sát đảm bảo theo Quy định số 03-QĐ/TWĐTN-BKT, ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.Đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức của tổ chức Đoàn các cấp về công tác, kiểm tra giám sát, coi công tác kiểm tra giám sát là phương thức lãnh đạo quan trọng của tổ chức Đoàn; quan tâm chọn nội dung kiểm tra chuyên đề, công tác hậu kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra thu, chi đoàn phí; tăng cường tập huấn, củng cố hồ sơ, quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quan tâm công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cấp đảm bảo cơ cấu theo đề án và số lượng,…

Hình. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý, trao đổi của Đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

Phát biểu tại Hội nghị, đổng chí Nguyễn Thanh Nhã – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn tiếp thu các ý kiến góp ý, trao đổi của Đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, sớm có giải pháp khắc phục các khó khăn, tổn tại trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đoàn trong thời gian tới. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đoàn trong thời gian tới, quan tâm kiểm tra khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau các kết luận của Đoàn kiểm tra; quan tâm phổ biển Quy định số 03-QĐ/TWĐTN-BKT, ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, quy định sử dụng đoàn phí đến cấp chi đoàn, đoàn viên và đặc biệt quan tâm thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiểm tra Đoàn các trong thời
gian tới.

Duy Nhân

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT