Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Sáng ngày 30/8/2021, Đoàn trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh với chủ đề “Chủ quyền biển đảo Việt Nam” với hình thức online qua Google Meet.

Tại buổi tuyên truyền, 100 bạn cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Trà Vinh được nghe ThS. Trương Minh Hải – Phó trưởng Phòng Đào tạo, quản lý sinh viên, đối tượng bồi dưỡng – Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh tuyên truyền những điểm trọng tâm về công tác chủ quyền biển đảo, biên giới Việt Nam hiện nay.

C:\Users\user\Downloads\2e50ba373d58cb069249.jpg C:\Users\user\Downloads\562a133b9354650a3c45.jpg

(Hình ảnh về buổi tuyên truyền “Chủ quyền biển đảo Việt Nam” qua ứng dụng Google Meet)

Buổi tuyên truyền đã giúp các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Trà Vinh hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển đảo, biên giới, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh thanh niên về ý nghĩa, sự cần thiết của công tác phân giới, cắm mốc, việc xây dựng và giữ gìn hệ thống mốc quốc giới hiện đại; về tầm quan trọng của việc quản lý, bảo đảm an ninh biên giới; về chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của Việt NAMBUỔI tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nha nước về công tác biển đảo và biên giới đất liền.

Vũ An

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT