Thứ Hai, 6 Tháng Hai, 2023

ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH: NHIỀU HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHO HỘI VIÊN

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022; Nhằm nâng cao nhận thức của hội viên về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các cấp bộ Hội tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, có thể kể đến như tuyên truyền thông qua tài liệu tuyên truyền, infographic, mạng xã hội, website… lồng ghép các buổi sinh hoạt chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm; thông qua các hoạt động phong trào tại địa phương, đơn vị như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, Ngày đoàn viên,….

Công tác giới thiệu hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp được cấp bộ hội quan thực hiện thông qua triển khai tốt chủ trương 1+1 của Ban Chấp hành Trung ương đoàn là mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức Ðoàn, Hội, trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm bao gồm: quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động quần chúng vào tổ chức để nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh. Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, chi hội và từng đoàn viên, hội viên; định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, trường học, từ các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn. Qua đó, đã giới thiệu 12.655 hội viên đứng vào hàng trên tổng số 14.006 đoàn viên được kết nạp mới trong năm.

Mặt khác xác định công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022, ngay từ đầu năm, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo tổ chức cơ sở Hội các cấp thường xuyên rà soát số liệu thanh niên, số liệu hội viên có mặt tại địa phương để chủ động trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, phát triển hội viên mới. Kết quả, thông qua các hoạt động phong trào, Ủy ban Hội các cấp đã phát triển mới 9.772 hội viên, nâng tổng số hội viên trên địa bàn tỉnh hiện nay là 59.879 hội viên.

Cùng với đó, việc triển khai có hiệu quả các phong trào Xây dựng hội LHTN Việt Nam vững mạnh, Tôi yêu tổ quốc tôi; Thanh niên sống đẹp, sống có ích; Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp… cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh nhà đã được cống hiến, rèn luyện, trưởng thành, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT