Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

Ý nghĩa từ mô hình “Xây mới cầu, đường giao thông nông thôn” cho người dân

    Chung tay cùng cả tỉnh thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí phát triển hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn; thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp bộ đoàn đã chung sức, đồng lòng tập trung xây dựng nông thôn mới; nhiều cây cầu, con đường bê-tông do Đoàn vận động xây dựng đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

<

Cán bộ, ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện

       Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới như: tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến đoàn viên, thanh niên và người dân; tham gia xây dựng và duy trì các công trình hạ tầng nông thôn như: tham gia xây dựng đường, cầu giao thông nông thôn, thắp sáng đường giao thông nông thôn, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, phối hợp các ngành chức năng tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, mô hình mới vào sản xuất nông nghiệp… Kết quả tính từ năm 2017 đến 8/2019, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã vận động kinh phí xây dựng mới 75 cây cầu giao thông nông thôn, trị giá 7,4 tỷ đồng; xây dựng mới 44,5 km đường giao thông nông thôn, trị giá 4,9 tỷ  đồng.
Có thể nói rằng những con đường, những cây cầu giao thông nông mới được các cấp bộ đoàn xây dựng, đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông nông thôn, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đặc biệt góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng giàu đẹp.

BAN PHONG TRÀO

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT