Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Đoàn Khối các cơ quan T.Ư phát động cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 ĐTN: Sáng ngày 17/3, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023, phát động cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông với chủ đề “Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2023.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Khối chính thức phát động cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông với chủ đề “Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Cuộc thi được bắt đầu từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 01/6/2023 với hai thể loại chính Video và infographic, tập trung vào 02 nội dung chính:

(1). Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;

(2). Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng, ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Phát biểu triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng năm 2023, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc sớm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Đoàn Khối và của cấp ủy trực thuộc; tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị, báo cáo viên thuộc Bộ Tư lệnh 86 đã trao đổi, báo cáo chuyên đề “Nhận diện và phương thức đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”.

Thông qua nội dung tập huấn giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc nhận diện, có quan điểm đúng đắn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xấu độc cuả các thế lực thù địch, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước.

Nguồn: doanthanhnien.vn

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT