Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2024

NHỮNG SUY DIỄN, VÕ ĐOÁN CÓ DỤNG Ý XẤU TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG

Hơn 90 năm kể từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội diễn ra trong bối cảnh lịch sử khác nhau của đất nước. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn thắng, lịch sử dân tộc ta sang một trang mới.

Có thể nói bước ngoặt lịch sử giai đoạn mới bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng (từ ngày 15 đến 18-12-1986): Đại hội khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Với tinh thần “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, gần 35 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đổi mới to lớn, đặc biệt từ khi Đảng lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới hội nhập và phát triển.

Nhưng có một điều, dường như đất nước càng phát triển, càng đổi mới thì những thế lực thù địch, phản động, những người bất mãn với chế độ… lại càng cay cú và cực đoan, cho dù trong số họ có không ít người đang được sống, được thụ hưởng thành quả sau gần 35 năm đất nước đổi mới. Họ hô hào tập hợp lực lượng, gồng mình kéo bè kéo cánh nhằm phủ nhận thành quả của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Đặc biệt, trước mỗi kỳ đại hội đảng, họ luôn tìm kiếm, bới móc và hả hê trước những khuyết điểm, thiếu sót của cán bộ, chính quyền các cấp. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, họ lại tung ra những luận điệu mang nặng tính suy diễn, võ đoán về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của Đảng, về tương lai sau đại hội của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí trong Trung ương Đảng.

Những suy diễn, võ đoán ấy của họ thường chĩa mũi nhọn vào những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Họ bóp méo thành quả của cuộc chiến chống tiêu cực của Đảng. Mặc dù trước những vụ việc tiêu cực xảy ra, Đảng ta đã kiên quyết xử lý, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, họ cho rằng đó thực chất là các cuộc đấu đá phe phái, loại trừ những người không thuộc phe cánh của mình. Đối với những cán bộ lãnh đạo cấp cao, những đảng viên có uy tín trong Đảng, chủ yếu là những cán bộ cấp Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, họ tập trung bôi nhọ, hạ uy tín. Những hoạt động của các đồng chí cán bộ lãnh đạo tới các địa phương, trước nhân dân thì họ nói rằng đó là chuyến du hành khoe khoang thành tích, đánh bóng tên tuổi, gây áp lực để được lựa chọn vào vị trí cao hơn trong đại hội sắp tới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nguồn: qdnd.vn

Tập trung suy diễn, võ đoán nhiều nhất là nhân sự cấp cao trước Đại hội XIII của Đảng. Họ biết công tác chuẩn bị nhân sự cho mỗi kỳ đại hội là một trong những công việc hết sức quan trọng. Vì vậy, họ tập trung xuyên tạc, dựng lên một kịch bản theo “thuyết âm mưu” của họ, như chính họ là người trong cuộc, rằng đồng chí này Bộ Chính trị không đồng ý; đồng chí khác thì chưa qua các chức vụ cơ sở. Và họ khai thác sâu nhân sự vùng, miền, mục đích cuối cùng là chia rẽ, gây nghi ngờ, thiếu lòng tin của nhân dân vào tính minh bạch của việc lựa chọn nhân sự cho Đảng…

Về công tác nhân sự, nhớ lại kỳ Đại hội XII của Đảng (từ ngày 20 đến 28-1-2016), kỳ đại hội đảng lãnh đạo dân tộc ta bước vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Đây cũng là đại hội đầu tiên của Đảng ta thực hiện Đề án “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo”. Trên cơ sở đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học, thận trọng và thực sự phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tạo được sự thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và của các đại biểu tham dự đại hội. Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Nhìn vào chiều dài lịch sử hơn 90 năm của Đảng, có thể nói sự ra đời của Đảng ta là sự lựa chọn của lịch sử. Sứ mệnh như được định trước, Đảng ta đã gánh vác trọng trách vô cùng lớn lao trước dân tộc, trước nhân dân. Sứ mệnh đó như Bác Hồ đã nói: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Một đảng sinh ra để thực hiện sứ mệnh cao cả trước dân tộc, trước đồng bào của mình không thể không coi trọng việc chọn người có đức, có tài để gánh vác trọng trách. Nhìn vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo mà Đảng ta đã lựa chọn trong suốt 12 kỳ đại hội qua, dễ nhận thấy Đảng đã thấm nhuần tư tưởng chọn cán bộ của Bác: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Nhìn xa hơn nữa, tư tưởng chọn người có đức, có tài của Bác Hồ, của Đảng ta vừa là kế thừa tinh hoa truyền thống của cha ông, vừa là bản chất của một chính đảng cách mạng, đạo đức, văn minh.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, ở nước ta, việc cầu hiền, tìm người tài giỏi ra giúp nước được nhiều triều đại hết sức coi trọng. Trong chiếu cầu hiền của Vua Lê (năm 1429) ghi rõ: “Đất nước thịnh vượng tất ở việc cử hiền. Người làm vua thiên hạ phải lo việc ấy trước tiên”. Thời Vua Trần Nhân Tông, trước thế giặc Nguyên-Mông hung hãn nhất thời bấy giờ nhưng cũng đã hai lần bị quân dân ta đánh tan (năm 1285 và 1288), bằng việc mở Hội nghị Diên Hồng, ta đã thu phục, trọng dụng được nhiều tướng tài cầm quân. Thời Quang Trung-Nguyễn Huệ thì chỉ rõ: “Dựng nước lấy việc học làm đầu. Muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc”.

Nước Việt ta ngàn đời có truyền thống: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Bài học sử dụng người có đức, có tài ra giúp nước đã thấm sâu vào tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, ngay từ khi nước nhà mới giành độc lập, Bác đã mời một số nhân sĩ, quan lại chế độ phong kiến có kiến thức, có kinh nghiệm ra giúp nước như cụ Bùi Bằng Đoàn, cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Phan Kế Toại… Năm 1946, trước khi sang Pháp, Bác Hồ đã trao quyền điều hành đất nước cho cụ Huỳnh Thúc Kháng và dặn: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Đó là thời điểm tình hình đất nước rất phức tạp, thù trong giặc ngoài, Bác vẫn giao quyền điều hành cho một nhân sĩ, trí thức không phải là đảng viên. Tài, đức và cách ứng xử của Bác đã quy tụ được những tinh hoa của dân tộc đến với cuộc kháng chiến cứu nước và kiến quốc. Nhiều nhân sĩ, trí thức đã tự nguyện rời công việc ở nước ngoài về nước cống hiến cho cách mạng, như: Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Trần Đại Nghĩa, nhà nông học Lương Đình Của…

Trở lại với những suy diễn, võ đoán có dụng ý chống phá trước thềm Đại hội XIII của Đảng, có thể khẳng định rằng những dụng ý xấu đó không thể đánh lừa hoặc phân tâm được nhân dân ta. Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng ta là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, vì vậy, một cá nhân nào đó muốn làm một việc gì ngoài chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng không thể thực hiện được.

Trong Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc ngày 11-5-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định tầm quan trọng của việc lựa chọn nhân sự: “Đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp[…], có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước”. Khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chính là quyết tâm của toàn Đảng. Thực tiễn cách mạng đã chứng minh rằng nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng Đảng ta, và “Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.

HỒ ANH THẮNG/QĐND

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT