Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2024

TRÀ VINH: 100% CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN THAM GIA HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ 84,7% THANH NIÊN ĐƯỢC tuyên truyền, phổ biến CÁC nghị quyết, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của đoàn

       Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, đồng thuận, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và Nhân dân đối với những mục tiêu chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các kết luận, chủ trương của Đoàn. Trong năm 2023, Đoàn các cấp trong tỉnh tập trung tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng; các Nghị quyết, kết luận của Đoàn; đặc biệt là phổ biến các luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua kỳ họp thứ 4, Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và nghị quyết HĐND tỉnh khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 9, thứ 10; đặc biệt là việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI,…. với nhiều cách làm sáng tạo như: thi viết, thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, thiết kế nhiều infographic, video, clip tuyên truyền,…Bên cạnh đó, Đoàn các cấp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền gắn với các hoạt động, phong trào của Đoàn, thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ,…

         Kết quả, tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh đã tổ chức được 3.189 cuộc (cấp tỉnh 02 cuộc, cấp huyện 22 cuộc, cấp cơ sở 3.175 cuộc) có 2.709/2.709 cán bộ đoàn (đạt 100%); 64.605/64.605 đoàn viên tham gia học tập (đạt 100%) và 66.859/78.937 thanh niên được tuyên truyền (đạt 84,7%).

a-nhaTỉnh đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

        Tiêu biểu là việc đồng loạt tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, vào ngày 13/3/2023. Qua đó, Tỉnh đoàn có 11/11 đơn vị đoàn cấp huyện, 106 đoàn cấp cơ sở đồng loạt tổ chức, có 64.605 cán bộ, đoàn viên tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nội dung (1) Những vấn đề mới, quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Văn kiện Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI; (2) Quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; (3) Quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI.

        Việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ. Đồng thời việc cụ thể hóa Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn trong nội dung và nhiệm vụ công tác, gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết cũng góp phần quan trọng trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

* Một số hình ảnh của đơn vị:

IMG_20230829_082217Đoàn khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

z4646572153915_4290dc7014127302b823113b42a0341b

Huyện đoàn Duyên Hải tổ chức tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

4-3

Huyện đoàn Trà Cú tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

z4473177327251_696cbd8c73fee098e2057100d6fff231

Cán bộ, đoàn viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại điểm cầu cấp tỉnh

5

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Huyện đoàn Cầu Kè

word-image-19301-7

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Thị đoàn Duyên Hải

cang-long

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Huyện đoàn Càng Long

tieu-can

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Huyện đoàn Tiểu Cần

word-image-19301-6

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Huyện đoàn Cầu Ngang

word-image-19301-4

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị Thành đoàn Trà Vinh

word-image-19301-3

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị huyện đoàn Trà Cú

151ce1b4b48a69d4309b-e1678780598752

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của đơn vị huyện đoàn Duyên Hải

BAN TUYÊN GIÁO

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT