33.3 C
Tra Vinh
Thứ Hai, 25/05/ 2020
Trang chủ Dành cho cán bộ Đoàn Tài liệu về Đoàn

Tài liệu về Đoàn

QUY ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ ĐOÀN NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM

QUY ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ ĐOÀN NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM (Theo Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Trung ương Đoàn) <

ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007) Ngày thành lập Đoàn : 26...

Tin mới

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

Ngày 19/5/2020, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020. Đến dự có đồng...

Trà Vinh: Trao giải Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2020

Ngày 19/5/2020, tại Đền Thờ Bác Hồ, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tiến hành trao giải Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường”...

Quỹ học bổng Vừ A Dính và câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”: Trao 150 suất học bổng...

Ngày 18/5, tại huyện Cầu Ngang, Quỹ học bổng Vừ A Dính và câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”...