33.3 C
Tra Vinh
Thứ Ba, 22/06/ 2021
Trang chủ Dành cho cán bộ Đoàn Tài liệu về Đoàn

Tài liệu về Đoàn

QUY ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ ĐOÀN NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM

QUY ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ ĐOÀN NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM (Theo Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Trung ương Đoàn) <

ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007) Ngày thành lập Đoàn : 26...

Tin mới