Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, 2024

TRÀ VINH: 100% ĐOÀN CƠ SỞ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐOÀN CƠ SỞ “3 CHỦ ĐỘNG” NĂM 2023

Nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả tích cực. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với cấp ủy, đoàn cấp trên về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” dựa trên 03 nội dung: Chủ động thực hiện công tác quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức liên quan.

Việc thực hiện nội dung “Chủ động thực hiện công tác quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị”, các đơn vị Đoàn cơ sở đã Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube…), chủ động trong công tác quản lý đoàn viên thông qua phần mềm Quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn, phần mềm Quản lý đoàn viên, hội viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy,… đồng thời, chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đặc biệt thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

Xã đoàn Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần vận động mạnh thường quân xây dựng nhà nhân ái

Thực hiện nội dung “Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác”, Đoàn cơ sở chủ động trong xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên; chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; chủ động triển khai các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, đoàn cơ sở; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên; chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ; chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 và chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Đoàn trường THPT Hàm Giang, huyện Trà Cú tổ chức Lễ ra mắt mô hình Thanh niên xung kích, tuần tra, tự quản, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông

Huyện đoàn Duyên Hải triển khai hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” tại Xã đoàn Đông Hải

Trong việc thực hiện nội dung “Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức liên quan”, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, các đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy đảng về tăng cường cơ chế làm việc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền về các vấn đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và các vấn đề liên quan đến đối tượng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; trong các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Xã đoàn Long Đức, Thành phố Trà Vinh làm lễ kết nạp Đảng viên mới

Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ Trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Việc xây dựng Đoàn cơ sở “03 chủ động” mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở trong việc thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Việc triển khai thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” giúp hoạt động phong trào của Đoàn thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Từ đó, tạo chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Bên cạnh đó, tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng nâng cao, phương thức tổ chức hoạt động của cơ sở đoàn ngày càng có tính hệ thống, dần đi vào nền nếp, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của đoàn cơ sở.

Với những kết quả tích cực nêu trên, năm 2023 có 169/169 Đoàn cơ sở được các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc công nhân đạt danh hiệu Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Q.D

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT