Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

TRÀ VINH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH GIAI ĐOẠN 2023 – 2028

Vào chiều ngày 23/10/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh” giai đoạn 2023 – 2028” đến các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc (Hội nghị được tổ chức lồng ghép nhân dịp Hội nghị tập huấn công tác dân tộc, công tác kiểm tra, giám sát triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, định hướng cho cán bộ Đoàn, Hội trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chọn Trà Vinh đăng cai tổ chức).

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh” giai đoạn 2023 – 2028

Theo đồng chí Dương Thị Yến Nhi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn cho biết, việc xây dựng Chi đoàn mạnh sẽ áp dụng đối với tất cả Chi đoàn trong hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Chi đoàn được Đoàn cơ sở công nhận là Chi đoàn mạnh khi thực hiện 100% nội dung đăng ký xây dựng Chi đoàn mạnh trên cả 3 mặt như: Chi đoàn mạnh về tư tưởng, chính trị, Chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động và Chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức với các tiêu chí cụ thể như sau:

Ảnh: Đồng chí Dương Thị Yến Nhi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn triển khai hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh” giai đoạn 2023 – 2028

– Thứ nhất, mạnh về tư tưởng, chính trị: Chi đoàn tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc, rộng rãi cho đoàn viên về Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; vận động đoàn viên tham gia tích cực các cuộc thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đổi mới trong phương thức, tạo hiệu quả trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lịch sử đất nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là các quy định mới để phát huy vai trò gương mẫu, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đoàn viên; hướng dẫn đoàn viên tiếp cận các nguồn tin chính thống, phổ biến, trang bị kiến thức, thông tin tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề công tác đoàn và phong trào thanh niên cho đoàn viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; khuyến khích đoàn viên tham gia các câu lạc bộ lý luận của Đoàn; tích cực đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện học tập lý luận chính trị dành cho đoàn viên trên hệ thống Cổng thông tin điện tử Lý luận chính trị và App Thanh niên; nắm bắt nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, chính trị của đoàn viên nhằm có giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, sự đoàn kết của Chi đoàn.

– Thứ hai, mạnh về tổ chức hoạt động: Chi đoàn phát huy ý kiến góp ý, thảo luận thống nhất của mỗi đoàn viên để xây dựng, triển khai chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Chi đoàn hằng năm; xây dựng chỉ tiêu, cụ thể hoá nghị quyết của Chi đoàn, chỉ đạo của đoàn cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.  Chi đoàn phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đoàn viên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo gắn với tinh thần đoàn viên vừa là chủ thể tổ chức vừa là đối tượng thụ hưởng trong các hoạt động, chương trình của Chi đoàn. Chi đoàn triển khai các phong trào, các chương trình, hoạt động phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, đặc thù của đoàn viên thanh niên nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi đoàn viên; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, giúp đoàn viên trưởng thành trong các phong trào của Đoàn, Hội. Chi đoàn chủ động đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị để đảm nhiệm nhiệm vụ, công trình, phần việc hoặc huy động nguồn lực xã hội… nhằm tổ chức tốt các chương trình, phong trào của Đoàn. Chi đoàn đảm nhiệm xây dựng, thực hiện các công trình thanh niên hằng năm, đảm bảo cụ thể phong trào cách mạng của Đoàn phù hợp với đối tượng đoàn viên, gắn với đặc điểm địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Thứ ba, mạnh về xây dựng tổ chức: Trên cơ sở định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn của đoàn cấp trên, Chi đoàn tích cực xây dựng nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, kết hợp các hình thức sinh hoạt trực quan, sử dụng công nghệ thông tin, số hoá trong truyền tải nội dung sinh hoạt Chi đoàn; đảm bảo Chi đoàn sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đoàn. Chi đoàn đảm bảo tổ chức đại hội Chi đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.  Chi đoàn thực hiện quản lý đoàn viên trên Phần mềm quản lý đoàn viên, cập nhật đầy đủ thông tin đoàn viên đồng thời đầy đủ sổ sách đoàn vụ theo quy định. Phấn đấu 100% đoàn viên Chi đoàn sử dụng, tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”. Thực hiện nghiêm túc việc xóa tên đoàn viên đối với những đoàn viên không đóng đoàn phí, không sinh hoạt chi đoàn không có lý do chính đáng theo quy định của Điều lệ Đoàn.  Chi đoàn chủ động phát hiện, đề xuất tạo nguồn Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn đảm bảo năng lực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Chi đoàn thực hiện tốt việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đề xuất, báo cáo với cấp uỷ khó khăn trong công tác cán bộ để tháo gỡ kịp thời. Chi đoàn thực hiện chủ trương 1+1 (mỗi đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên tham gia hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức); khuyến khích đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Bí thư Chi đoàn tích cực tham gia hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi” để tăng cường giao lưu, học hỏi, rèn luyện. Chi đoàn thực hiện nghiêm túc, thực chất việc đánh giá xếp loại đoàn viên, trong đó chú trọng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên hằng năm. Đề xuất thi đua, khen thưởng đối với đoàn viên có thành tích xuất sắc.

Để Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn cấp huyện triển khai đến các cơ sở đoàn trực thuộc trước ngày 10/11/2023. Đồng thời giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành chuyên trách phụ trách địa bàn theo dõi, giám sát, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai thực hiện của các cơ sở đoàn; giao đoàn cấp huyện đưa tiêu chí xây dựng Chi đoàn mạnh vào tiêu chí thi đua của Đoàn cấp cơ sở; hằng năm tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện xây dựng Chi đoàn mạnh, từ đó chỉ đạo, định hướng phù hợp đối với cơ sở.

Song Nhân

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT