Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, 2024

Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề quí II năm 2019

Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, qua đó vận dụng tìm các giải pháp nâng chất lượng đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

<

Quan cảnh hội nghị

 Ngày 03 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn. Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc thực hiện hiệu quả phương châm hành động của Tỉnh ủy năm 2019”. Đồng chí Võ Minh Nhựt – Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị cùng với 24/28 đảng viên tham dự.
Trong chương trình, Chi ủy chi bộ đã thông qua dự thảo báo cáo chuyên đề về nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc thực hiện hiệu quả phương châm hành động của Tỉnh ủy năm 2019. Tại hội nghị, đảng viên chi bộ đã thảo luận để làm rõ một số vấn đề về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng ban chuyên môn trong cơ quan. Qua đó, nhằm để nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc thực hiện hiệu quả phương châm, hành động của Tỉnh ủy năm 2019, đảng viên cũng mạnh dạn đề ra nhiều giải pháp thiết thực trong thời gian tới.
 

 
Lãnh đạo trao thư khen thưởng cho đảng viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm quí II năm 2019

Dịp này, Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã trao thư khen thưởng cho 03 đảng viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quí II năm 2019.
Đây là một mô hình mới được chi bộ của Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn đang được tiếp tục duy trì. Thông qua mô hình này, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương những điển hình tiêu biểu để làm nhân tố nhân rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan tích cực học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

HOÀN THIỆN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT