33.3 C
Tra Vinh
Thứ Bảy, 15/05/ 2021
Trang chủ Hồ Chí Minh Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

NHẬN THỨC ĐẦY ĐỦ ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH QUA VIỆC TRI ÂN THƯƠNG PHẾ BINH VNCH NHÂN KỶ...

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh. 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, thị xã Trà Vinh được giải phóng cùng lúc với giải phóng...

Ý nghĩa lịch sử của các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng

Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng (từ ngày 3 đến 7/2/1930), nhất trí lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất trí...

Sự thật lịch sử bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn với chủ...

Tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh là một trong những chiêu trò của các...

Chống “bệnh” thiếu trách nhiệm ​

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định mỗi đảng viên có 3 nhiệm vụ lớn. Trong đó có một nội dung cực...

Bản chất “tư duy đột phá” của những “nhà dân chủ cuội”

QĐND - “Nói dối như Cuội” là thành ngữ phổ biến ở Việt Nam. Cứ nói đến chuyện Cuội là hầu hết mọi người...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên

Hiện nay, có một số người băn khoăn về nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ...

Trà Vinh quan tâm nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo

Tỉnh Trà Vinh có dân số trên 01 triệu người, có 03 dân tộc chính: Kinh, Khmer, Hoa (dân tộc Khmer chiếm trên 32%...

Cảnh giác với những thủ đoạn tuyên truyền chống phá thế hệ trẻ hiện nay

Các thế lực thù địch luôn xem thanh niên là đối tượng đặc biệt để thực hiện thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Vì...

“Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!”[1] ​

(TG) - Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh...

Cái “đuôi cáo” của một số người núp bóng “thần linh pháp quyền”

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám...

Thành quả 75 năm của Nhà nước Việt Nam mới: Thành tựu gắn với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 02-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 75 năm...

Nhận thức đúng về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay

QĐND - Cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay đã và đang đặt ra nhiều...

Tin mới