Thứ Ba, 17 Tháng Năm, 2022

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

Nhằm tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi, động viên tuổi trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Tỉnh đoàn Trà Vinh vừa ban hành Kế hoạch số 461-KH/TĐTN-BTG, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh về việc “Tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

D:\DUYET TIN BAI\2022\HOI NGHI TK NAM 2021.jpg

Hội nghị tổng kết năm 2021 và phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027

Theo kế hoạch, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tuyên truyền về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các chỉ thị của Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn TNCSHCM; vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCSHCM; của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào tầm vóc, ý nghĩa các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, các phong trào hành động cách mạng qua các thời kỳ; kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2017-2022. Song song với việc tuyên truyền các điểm mới, điểm cần lưu ý, nội dung trọng tâm, các quan điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, công tác tuyên truyền cũng tập trung thông tin về việc lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên đóng góp vào văn kiện Đại hội, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi với Đại hội.

Đặc biệt, tuyên truyền các hoạt động, diễn biến trước, trong và sau Đại hội; công tác chuẩn bị, tổ chức và không khí của Đại hội; các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu của các cấp bộ Đoàn chào mừng Đại hội; các phát biểu chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ý kiến đóng góp, thảo luận của đại biểu, kết quả các phiên họp, chính quyền, các ý kiến đóng góp, thảo luận của đại biểu, kết quả các phiên họp, kết quả bầu cử trong Đại hội .

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng tập trung vào công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc về tổ chức Đoàn, công tác cán bộ Đoàn và Đại hội Đoàn các cấp, bảo vệ hình ảnh cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trước, trong và sau Đại hội.

Về thời gian tuyên truyền được chia theo thời gian Đại hội Đoàn các cấp với 3 đợt cao điểm: Đợt 1 – từ tháng 01/2022 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đoàn cấp huyện; Đợt 2 – Từ sau Đại hội đoàn cấp huyện đến hết Đại hội Đoàn cấp tỉnh; Đợt 3: Từ sau Đại hội Đoàn cấp tỉnh đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

D:\DUYET TIN BAI\2022\KY GIAO UOC THI DUA.jpg

Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc ký giao ước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027

Để công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn đạt hiệu quả, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ phát huy các hình thức trực quan sinh động, trên báo đài, internet, mạng xã hội, qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, diễn đàn, giao lưu, đối thoại; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Qua đó, nhằm chuyển tải đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn xã hội về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội; những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua; các chủ trương, định hướng lớn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027; khẳng định được vai trò của Đoàn, sự đóng góp của thế hệ trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ cho Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Mỹ Trinh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT