Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

Đoàn Thanh niên Công an Trà Vinh: đẩy mạnh hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện thể lực trong cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên

Xác định việc rèn luyện thể dục thể thao, rèn luyện thể lực trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thể lực trong ĐVTN niên năm 2021 với nhiều hình thức đa dạng nhằm rèn luyện sức khoẻ đồng thời tạo nền tảng thể lực tốt cho đoàn viên, thanh niên đạt các tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định của ngành Công an.

Đối với các hoạt động thể dục, thể thao, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phát triển phong trào thể dục thể thao với khẩu hiệu “Khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành và các giải thể thao do Bộ Công an và Công an tỉnh tổ chức; phát động mỗi chi đoàn phát triển các môn thể thao phù hợp với đoàn viên, thanh niên tại chi đoàn, trong đó tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên chọn một môn thể thao yêu thích phù hợp để tập luyện hằng ngày như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông,…Ngoài ra, các chi đoàn trực thuộc còn kết hợp với các chi đoàn kết nghĩa tổ chức các giải thể thao, tạo sân chơi sinh hoạt lành mạnh tại chi đoàn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó đã góp phần tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần của đoàn viên, thanh niên; đồng thời tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên được giao lưu, tạo sự đoàn kết, cùng nhau xây dựng lối sống lành mạnh bổ ích.

Chi đoàn trực thuộc tổ chức giao lưu thể thao

với các chi đoàn kết nghĩa và rèn luyện thể lực tại đơn vị

Bên cạnh các hoạt động thể dục, thể thao, các chi đoàn trực thuộc còn đảm bảo 100% đoàn viên, thanh niên tự tập luyện các nội dung kiểm tra rèn luyện thể lực theo quy định tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong Công an Nhân dân với 4 môn: chạy 100m, chạy 1.500m, nhảy xa và kéo xà đơn. Qua đó đã tổ chức kiểm tra các nội dung rèn luyện thể lực theo kế hoạch, đảm bảo phù hợp với điều kiện của chi đoàn và phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá thể lực hằng năm và nhu cầu công tác, chiến đấu của đơn vị.

Với tinh thần tự rèn luyện, chăm lo thể lực và sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại, mỗi đoàn viên, thanh niên luôn đảm bảo sức khỏe, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể lực trong toàn lực lượng ngày càng lớn mạnh.

—Thanh Tài—

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT