Thứ Năm, 8 Tháng Sáu, 2023

Đồng chí Vương Nhi – Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường – Ủy viên Thường vụ Đoàn phường – Bí thư Chi đoàn Quân sự

Nhiệt tình, trách nhiệm, năng nổ trong các hoạt động, hòa đồng, gần gũi trong cuộc sống là những phẩm chất mà mọi người thường nói về đồng chí Vương Nhi – Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường – Ủy viên Thường vụ Đoàn phường – Bí thư Chi đoàn Quân sự là tấm gương tiêu biểu trong tham gia các hoạt động của phong trào Đoàn tại địa phương.

Từ khi đảm nhận chức vụ Bí thư Chi đoàn Quân sự, với tinh thần nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ, đồng chí Vương Nhi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đoàn viên, xây dựng chi đoàn vững mạnh nhiều năm liền.

Trong những năm qua, với vai trò là Ủy viên Thường vụ Đoàn phường – Bí thư Chi đoàn Quân sự, đồng chí luôn quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, chủ động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua tại chi đoàn. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí luôn tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, luôn xác định mình cần học tập và làm theo Bác ngay từ những việc làm bình thường và giản dị hằng ngày, từ đó tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu vươn lên, phát huy vai trò, tính tiền phong gương mẫu, xung kích của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí cùng với đoàn viên trong chi đoàn thực hiện tốt phong trào xung kích, tình nguyện, xây dựng chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc trong cán bộ đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn, phấn đấu rèn luyện, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động.

Noi gương Bác Hồ học tập suốt đời, đồng chí Vương Nhi luôn phấn đấu không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành mọi nghĩa vụ của người công dân, đi đầu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trên cương vị là Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường, đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; cùng Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự phường đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bản thân đồng chí luôn sâu sát, gần gũi nắm bắt tư tưởng của lực lượng DQTV; kịp thời động viên, giải quyết những vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của chiến sĩ; nhất là vào thời điểm thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, phức tạp cũng như khi huấn luyện cường độ cao, tham gia diễn tập các cấp….

Là một Bí thư Chi đoàn trẻ – gương Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác và có nhiều thành tích đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Đồng chí Vương Nhi xứng đáng là một tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác để đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường noi theo.

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT