Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 11/9 ĐẾN NGÀY 17/9/2023

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

18/9/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần, Họp giao ban tuần

Chiều: Dự Hội nghị trao đổi nội dung về việc phối hợp, phổ biến tuyên truyền về xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

– Tỉnh đoàn

– Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

– Trưởng, phó các ban, UVBCH Chuyên trách
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần, Họp giao ban tuần

 

Chiều: Dự Hội nghị thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình giao lưu văn hóa Việt – Nhật

– Tỉnh đoàn

 

– Phòng họp văn phòng UBND tỉnh

– Trưởng, phó các ban, UVBCH Chuyên trách
Thứ Ba

19/9/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Dự Tọa đàm Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

– Hội trường NH BIDV tỉnh

 

– Tỉnh đoàn

– TP phân công và TM
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Tư

20/9/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tháng 9/2023

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

– Tỉnh đoàn

 

– Tỉnh đoàn

– Các đ/c UVBTV Tỉnh đoàn
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Năm

21/9/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Dự Lễ Khai mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi tỉnh Trà Vinh năm 2023

 

Chiều: Bảo vệ dự toán kinh phí năm 2024

– Trung tâm SHTTN tỉnh

 

– Sở Tài chính

– Trưởng, phó các ban, BTV Tỉnh đoàn

– Đ/c Quí, Hương, Việt Anh

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Dự Lễ Khai mạc Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi tỉnh Trà Vinh năm 2023

 

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

– Trung tâm SHTTN tỉnh

 

– Tỉnh đoàn

– Trưởng, phó các ban, BTV Tỉnh đoàn

 

Thứ Sáu

22/9/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Dự Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (LCT Tỉnh ủy)

 Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

– Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 

 

– Tỉnh đoàn

 
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan  Tỉnh đoàn  
spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT