Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2024

TRÀ VINH: THỰC HIỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 128-KH/UBKTTĐ, ngày 18/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023”, nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đoàn; sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, qua đó nắm bắt thực trạng công tác chỉ đạo và thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2023 của các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, từ ngày 02/11 đến ngày 10/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập Đoàn Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 đối với 11/11 Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated

Đồng chí Trần Trí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi làm việc với Huyện đoàn Tiểu Cần

Thông qua các buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; việc thực hiện chỉ tiêu được giao; kết quả thực hiện minh chứng Bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc năm 2023.

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp, các cấp bộ đoàn tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích, quyết tâm, sáng tạo, đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp bộ Đoàn quan tâm, triển khai thực hiện thông qua các kênh thông tin của Đoàn bằng nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt là công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng ưu thế mạng xã hội, trang thông tin điện tử của Đoàn cấp huyện trong công tác tuyên truyền giáo dục; việc tổ chức học tập, kiểm tra Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc trên app thanh niên Việt Nam được các cấp quan tâm triển khai; duy trì thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Trong triển khai ba phong trào hành động cách mạng, ba chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được triển khai hiệu quả, qua đó khẳng định vai trò của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Công tác phụ trách Ðội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được tiếp tục được quan tâm bằng những việc làm cụ thể như tuyên truyền phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho thiếu nhi, các công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được quan tâm thực hiện thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được chú trọng. Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn cấp cơ sở thông qua các giải pháp xây dựng “Chi đoàn mạnh”; xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”; công tác thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức tiếp tục được quan tâm thực hiện thông qua qua chủ trương 1+1,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào, hoạt động Đoàn vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định, nhất là nội dung Bộ Tiêu chí năm 2023 một số đơn vị minh chứng còn sai sót, chất lượng các bài viết chưa cao, số liệu chưa chính xác; việc triển khai các phong trào, hoạt động chưa đảm bảo tiến độ, quy mô; công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị còn chưa thực sự hiệu quả, việc triển khai thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm Quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn ở một số đơn vị chưa đúng, đầy đủ và thường xuyên.

A group of people in a room

Description automatically generated

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Trường Đại học Trà Vinh

Thông qua các các buổi kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc cần thực hiện tốt các mặt công tác sau:

Một là, tiếp tục phát huy tốt vai trò của Internet, mạng xã hội, tận dụng tốt các trang website của đoàn cấp huyện trong công các tuyên truyền, giáo dục; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” từ đó lấy gương để giáo dục gương, góp phần lan toả những hình ảnh đẹp trên môi trường mạng.

Hai là, phát huy tốt vai trò của thanh niên trong triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, chú trọng công tác vận động quần chúng nhân dân, thanh niên địa phương tham gia cùng Đoàn thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên nhất là trong chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương, đơn vị.

Ba là, tiếp tục triển khai tốt các công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”, tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh, gia đình và nhà trường về phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

Bốn là, quan tâm công tác tạo nguồn cán bộ Đoàn, thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; rà soát các trường hợp cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế Cán bộ Đoàn qua đó kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy tháo gỡ khó khăn.

Năm là, quan tâm công tác phát triển đoàn viên mới, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các lớp đoàn viên theo từng năm đảm bảo về cả số lượng và chất lượng tạo tiền đề cho công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; triển khai thường xuyên, hiệu quả các nghiệp vụ trên phần mềm Quản lý đoàn viên.

Sáu là, tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả Hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh, Đoàn cơ sở 3 chủ động; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong đoàn.

Bảy là, tăng cường nghiên cứu các văn bản, thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu minh chứng tiêu chí công tác Đoàn và các văn bản triển khai của đoàn cấp trên; đồng thời đoàn các cấp thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về cấp uỷ, chính quyền các đơn vị có liên quan và đoàn cấp trên theo yêu cầu.

Một số hình ảnh tại các buổi làm việc:

Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Huyện đoàn Cầu Ngang

A group of people sitting at a table

Description automatically generated

ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Huyện đoàn Trà Cú

A group of people sitting at a table

Description automatically generated

 ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Huyện đoàn Duyên Hải

A group of people sitting at a table

Description automatically generated

 ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Huyện đoàn Cầu Kè

A group of people sitting at a table

Description automatically generated

 ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Huyện đoàn Càng Long

A group of people in a room

Description automatically generated

 ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

A group of people sitting at a table

Description automatically generated

ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Thị đoàn Duyên Hải

Ban Tổ chức – Kiểm tra

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT