Thứ Ba, 23 Tháng Bảy, 2024

Trà Vinh: tổ chức dứt điểm Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thực hiện tốt tinh thần Kế hoạch số 45-KH/UBH ngày 19/9/2018 của Ủy ban Hội LHTN tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở và cấp huyện tiến tới đại hội Hội LHTN tỉnh Trà Vinh lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 -2024 và Hướng dẫn số 25-HD/UBH ngày 30/11/2018 của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, cấp huyện tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tính đến ngày 28/6/2019, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

<

Anh Võ Minh Nhựt – Chủ tịch UBH tỉnh chúc mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Cầu Ngang khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã chọn Ủy ban Hội huyện Trà Cú và Ủy ban Hội huyện Tiểu Cần làm điểm cấp tỉnh, chọn 15 Ủy ban Hội cấp cơ sở làm điểm cấp huyện và chỉ đạo 03 đơn vị hiệp thương cử trực tiếp Chủ tịch tại đại hội. Qua đó, đã hiệp thương cử 09 chủ tịch, 18 phó chủ tịch. Việc hiệp thương được thực hiện theo đúng quy định Điều lệ Hội, hướng dẫn của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp trên. Đại biểu được hiệp thương chọn cử là những cán bộ, hội viên tiêu biểu, được tín nhiệm trong tổ chức Hội, trong thanh niên. Đồng thời, Ủy ban Hội tỉnh đã ra quyết định công nhận 09 anh, chị là lãnh đạo Đảng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố làm chủ tịch danh dự Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam cấp huyện.


Anh Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ tịch Thường trực UBH tỉnh trao hoa chúc mừng anh Phan Trường Khoa được Đại hội hiệp thương cử trực tiếp chức danh Chủ tịch UBH huyện Càng Long khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024

Nhìn chung, kết quả Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra thành công tốt đẹp, các Ủy ban Hội các huyện có sự chủ động bám sát các văn bản, chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Ngay sau khi hoàn thành dứt điểm việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh sẽ tập trung các hoạt động để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào tháng 10/2019.

        Phương Thảo

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT