Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024

Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh tham gia học tập lý luận chính trị bằng nhiều hình thức hiệu quả

Thực hiện Kế hoạch số 354-KH/TĐTN-TCKT, ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2021, cán bộ Đoàn chuyên trách Tỉnh đoàn đã tích cực tham gia học tập lý luận chính trị bao gồm các chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI; Chương trình hành động của Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hình thức tham gia học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh được đa dạng hóa như: Tham gia Hội nghị học tập chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chương trình hành động của Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII do Trung ương Đoàn tổ chức; tham gia Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức.

Đặc biệt là Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” do Chi bộ phối hợp với Lãnh đạo Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức. Khi tham gia Hội thi, thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu các nội dung như: Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vòng sơ khảo bằng hình thức trực tuyến đã diễn ra trong thời gian từ ngày 23 – 31/8/2021, có 22/25 cán bộ Đoàn tại Cơ quan Tỉnh đoàn tham gia (trừ 03 đồng chí trong Ban Tổ chức Hội thi) với tổng số 2.256 lượt thi. Ban Tổ chức Hội thi đã chọn ra 09 đồng chí có thành tích xuất sắc nhất vào thi vòng chung kết. Vòng chung kết (bằng hình thức trực tiếp) được tổ chức vào ngày 17/9/2021. Kết thúc vòng chung kết, Ban Tổ chức Hội thi đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải Ba và 05 giải khuyến khích cho các thí inh có thành tích cao tại Hội thi.

Thông qua Hội thi, cán bộ Đoàn chuyên trách tại Cơ quan Tỉnh đoàn đã nắm được những nội dung quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua đó giúp cán bộ Đoàn nắm vững và thực hiện tốt Nghị quyết, đồng thời thúc đẩy tinh thần quyết tâm của cán bộ đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức – Kiểm tra

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT