Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

Tăng cường đi công tác cơ sở theo chủ trương 1 + 2

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh giai đoạn 2018 – 2022, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ, hội, phân hội”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch số 53-KH/TĐTN-TC-KT ngày 26/4/2018 về việc đi công tác cơ sở của Ủy viên Ban Chấp hành chuyên trách Tỉnh đoàn giai đoạn 2018 – 2022, nhằm tăng cường cán bộ di cơ sở để nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, qua đó tăng cường kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn cho cơ sở, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ sở, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp.

Chị Huỳnh Thị Hằng Nga – Bí Thư Tỉnh đoàn đến dự sinh hoạt chi đoàn ấp, khóm tại cụm 3, xã An Trường A, huyện Càng Long

 
Theo đó các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chuyên trách Tỉnh đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch đi công tác cơ sở đảm bảo đảm bảo ít nhất 60 ngày/năm. Các nội dung đi cơ sở chủ yếu như: Tham dự các đoàn kiểm tra, giám sát công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên định kỳ; kiểm tra, giám sát chuyên đề; các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới; hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, chất lượng đoàn viên; tham gia hội trại Tòng quân năm 2019, Tháng thanh niên, Chiến dịch TNTN hè năm 2019… nổi bật nhất là nội dung tham dự sinh hoạt chi đoàn ấp, khóm.
Thông qua các cuộc họp lệ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã tăng cường chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ cho cơ sở về việc triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019; góp ý chỉ đạo trực tiếp về nội dung, phương thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, nắm tình hình ở cơ sở và tư tưởng của cán bộ, đoàn viên thanh niên, cùng trao đổi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở về những nội dung thộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. Sau dự sinh hoạt thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Kết quả trong năm 2019, 13 đồng chí Ủy viên BCH chuyên trách Tỉnh đoàn đã thực hiện nghiêm túc chủ trương 1+2 theo hướng dẫn của TWĐ, trung bình mỗi đồng chí Ủy viên BCH đã đi được 60.4 ngày.

Nguyễn Thị Cẩm Hương (TC-KT)

 
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT