Thứ Bảy, 30 Tháng Chín, 2023

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH: TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÁC KIẾN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI CHO CÁN BỘ ĐOÀN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

Ngày 06/5/2022, Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe Thạc sĩ, GVC Nguyễn Văn Vũ An, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học Trà Vinh, Thành viên Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia báo cáo Chuyên đề “Chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn – Hội” với các nội dung chính như: Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và hoạt động chuyển đổi số trong công tác Đoàn – Hội.

Trong xu thế phát triển hiện nay, khi các ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang được đưa vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – văn hóa – xã hội, việc trang bị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên những kiến thức về chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội. Góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Trà Vinh trong ứng dụng công nghệ số vào triển khai các hoạt động trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị nói chung.

M.H

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT