Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

Trà Vinh: Đẩy mạnh thực hiện các mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư có phẩm chất, năng lực, uy tín đối với đoàn viên, thanh niên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, thực sự là “thủ lĩnh” của thanh niên, là tấm gương có sức thu hút, tập hợp và thuyết phục được đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm 2020. Quán triệt sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địah bàn dân cư.

Điển hình có Huyện Đoàn Tiểu Cần tổ chức buổi tọa đàm về “Nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn” và đề ra các giải pháp “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới” giai đoạn 2019 – 2022 trên địa bàn huyện Tiểu Cần.

https://tieucan.travinh.gov.vn/SiteFolders/tieucau/Thang%209/VHXH/T%E1%BB%8Da%20%C4%91%C3%A0m%20%E2%80%9CN%C3%A2ng%20cao%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20B%C3%AD%20th%C6%B0%20Chi%20%C4%91o%C3%A0n%E2%80%9D_thao%20luan%202.jpg

Tại buổi tọa đàm, các cán bộ Đoàn cơ sở lần lượt tham gia thảo luận, trao đổi xoay quanh các vấn đề trọng tâm như: Giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên cụ thể cho đoàn viên thanh niên hướng đến ở từng địa phương, đơn vị; Phát huy vai trò của Bí thư Chi đoàn trong việc thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của Chi đoàn; Bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, kỹ năng cần có của Bí thư Chi đoàn; Đánh giá thực trạng về hoạt động của đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn huyện; Chia sẻ các mô hình, giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Bí thư Chi đoàn trong giai đoạn hiện nay… Thông qua buổi tọa đàm, sẽ là cơ sở để Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tiểu Cần kiểm chứng, đánh giá lại chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở Đoàn trực thuộc và các Bí thư Chi đoàn ngành, Chi đoàn ấp – khóm; từ đó tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp, mô hình khả thi có tính đột phá để nhân rộng, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn cơ sở; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động sản xuất của đoàn viên thanh niên ở địa phương.

Bên cạnh đó một số đơn vị đoàn cấp cơ sở triển khai thực hiện mô hình “Nâng cao kỹ năng điều hành, quản lý của bí thư chi đoàn ấp, khóm”. Các kỹ năng cơ bản như:

(1) Kỹ năng điều hành, quản lý: Thực hiện tốt ký năng điều hành sinh hoạt chi đoàn, hoạt động của Ban chấp hành, phân công nhiệm vụ cho ủy viên Ban chấp hành; quản lý cán bộ chi đoàn về công việc và tư tưởng; quản lý hồ sơ đoàn viên, cán bộ, sổ chi đoàn, các văn bản quyết định.

(2) Kỹ năng tổ chức hoạt động: Thực hành thiết kế nội dung chương trình một hoạt động, đợt hoạt động, tổ chức phát động một phong trào; nắm chắc công tác đoàn vụ, nội dung buổi lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn, đại hội, hội nghị chi đoàn; biết phân công đoàn viên phụ trách các công việc trong chương trình hoạt động; tổ chức cơ bản trò chơi, múa, hát, sinh hoạt tập thể

(3) Kỹ năng ứng xử, xử lý các mối quan hệ: Bình tình và biết xử lý các tình huống trong công tác Đoàn; xử lý các tình huống phát sinh trong quan hệ cá nhân của đoàn viên, thanh niên; xác định vai trò vị trí của chi đoàn, Bí thư chi đoàn trong mối quan hệ với Đoàn cấp trên, với ban cán sự lớp và các tổ chức đoàn thể khác

 Thông qua các hoạt động, phong trào, đã xuất hiện nhiều gương Bí thư chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hàng năm Tỉnh đoàn Trà Vinh đã tổ chức tuyên dương các đồng chí bí thư Chi đoàn, Bí thư Chi đoàn cơ sở tiêu biểu. Riêng năm 2020 có 24 Bí thư Chi đoàn, Bí thư Chi đoàn tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng. Tuyên dương Bí thư Chi đoàn tiêu biểu được Tỉnh đoàn Trà Vinh xác định là một trong các hình thức giáo dục bằng phương pháp nêu gương qua đó kích lệ, động viên các cán bộ đoàn tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt vai trò là thủ lĩnh thanh niên, đồng thời để đoàn viên, thanh niên phấn đấu, noi theo.

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT